Додаток 1

до Наказу №130

від 19.07.2018р.


Порядок пропускного режиму та правил відвідування в НВО «ХАБАД»1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування в НВО «ХАБАД»  (далі – Порядок) розроблено відповідно до частини першої статті 22 Закону України  «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки  життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, із метою створення безпечних умов для учнів, вихованців, працівників закладу освіти, запобігання небезпечним ситуаціям,  проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників, учнів та (або) вихованців закладів освіти.

1.1. Порядок НВО «ХАБАД» обговорений на загальних зборах колективу та засіданнях самоврядування учасників освітнього процесу.

1.2. Пропускний режим – це сукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території закладу освіти. Пропускний режим в будівлі НВО «ХАБАД» передбачає комплекс спеціальних заходів, спрямованих на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності НВО «ХАБАД» і визначає порядок пропуску учнів або вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень закладу.

1.3. Охорона приміщень закладу забезпечується сторожами та охоронцями НВО «ХАБАД».

1.4. Виконання вимог, що визначаються  Порядком і власними порядками НВО «ХАБАД»,  є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у НВО «ХАБАД», учнів (вихованців) та  їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, усіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщеннях НВО «ХАБАД».

1.5. Порядок розміщується на сайті «Херсонська єврейська релігійна громада ХАБАД »  та на організаційному стенді першого поверху.

1.6. Власний порядок  НВО «ХАБАД» є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладів освіти.

2. Порядок проходу в будівлю НВО «ХАБАД» для учнів та  вихованців:


2.1. Пропускний режим у будівлю НВО «ХАБАД», а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують охоронці (сторожі) ( приймаючи – здаючи).

2.2. Учні, вихованці проходять у будівлю через центральний вхід з 7.45 до 8.10 год.

2.3. Вихід учнів (вихованців) із НВО «ХАБАД» на уроки фізичної культури, на екскурсії чи на інші позакласні заходи відбувається організовано і в супроводі вчителя (вихователя).

2.4. Учні, що відвідують гуртки, секції та інші позакласні заходи ( за межами закладу), відпускаються з НВО «ХАБАД» у супроводі відповідального за проведення  заходу (з наказом по закладу).

2.5. Під час канікул учні проходять у заклад  відповідно до плану заходів у супроводі вчителя ( вихователя) .

2.6. До закладу учні (вихованці) повинні приходити в одязі, затвердженому Статутом НВО «ХАБАД» .

2.7. Вихованці дошкільного відділення НВО «ХАБАД» проходять у заклад у супроводі відповідальних осіб та вихователів, які зустрічають їх біля транспортного засобу .

2.8. Вихованці д/в НВО «ХАБАД» проходять у заклад у супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, до 8.30 та передають дітей безпосередньо вихователям.


3. Пропускний режим для працівників закладу


3.1. Адміністрація та інші працівники НВО «ХАБАД» знаходяться у приміщенні закладу  відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклад згідно з графіком роботи.

3.2. Педагогам необхідно  прийти до НВО «ХАБАД» за 15-20 хвилин до початку роботи.

3.3. Учителі початкових  класів приходять до НВО «ХАБАД» з розрахунком часу, необхідного для зустрічі дітей біля транспортного засобу та супроводжують їх до закладу відповідно до розкладу.

3.4. Наприкінці дня (відповідно до графіку прогулянок ГПД)  вихователі супроводжують дітей до транспортних засобів закладу під наглядом охоронця, розсаджуючи їх по автобусах та передаючи особам, які супроводжують або

передають їх батькам чи  відпускають їх із закладу відповідно до наказу директора та заяв батьків, пред’являючи відповідні документи охоронцю.

3.5. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити чергового сторожа або іншу відповідальну особу про час запланованих зустрічей із батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів тощо.

4. Пропускний режим для батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють


4.1. Батьки учнів (вихованців) або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі НВО «ХАБАД» через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді охоронцю.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, клас (групу), в якому вона навчається. Охоронець звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком класу (групи) та, з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення НВО «ХАБАД» (крім часу навчальних занять) або викликає чергового адміністратора.

4.3. Із педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або після уроків. І лише в екстрених випадках – під час шкільних перерв або тихого часу в д/в.

4.4. Педагоги зобов’язані заздалегідь попередити охоронця та чергового адміністратора про прихід батьків.

4.5. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до НВО «ХАБАД» з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті в охоронця і в деяких випадках, за вимогою охоронця, надати дозвіл на їхній огляд.

4.6. Прохід до НВО «ХАБАД» батьків з особистих питань до адміністрації можливий за попередньою домовленістю, про що охоронця інформують заздалегідь.

4.7. У випадках незапланованого приходу до закладу батьків учнів (вихованців) або осіб, які їх замінюють, охоронець  з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю НВО «ХАБАД», погодивши це з директором або заступником директора та з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку відвідувачів.

4.8. Батьки або особи, які їх замінюють, що супроводжують або зустрічають своїх дітей, до будівлі школи не заходять і чекають дітей на подвір’ї школи. В окремих  випадках (негода тощо) проходять до поста охоронця в межах його поля зору.

4.9. Для батьків дошкільного відділення або осіб,  які їх замінюють, протягом адаптаційного періоду встановлюється особливий пропускний режим, погоджений із вихователем, психологом та методистом д/в НВО «ХАБАД», про що має бути попереджений охоронець.


5. Пропускний режим для відвідувачів НВО «ХАБАД»


5.1. Відвідувачі проходять у будівлю НВО «ХАБАД» тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують НВО «ХАБАД» за службовою необхідністю, пропускаються за умови пред’явлення документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу  або черговим адміністратором, і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до НВО «ХАБАД» з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу, та супроводжуються охоронцем до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4. Групи осіб, що відвідують НВО «ХАБАД» для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора НВО «ХАБАД» та заступника директора   відвідувачі пропускаються за попередньою домовленістю. Вони повинні бути  в одязі, прийнятому в державних установах та знаходитися в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника НВО «ХАБАД» або представника адміністрації необхідно звертатися до охоронця. Викликати вчителів, вихователів під час проведення навчальних занять категорично заборонено.

5.7. При відвідуванні НВО «ХАБАД» відвідувач зобов’язаний за проханням охоронця надати на візуальний огляд принесені з собою речі,  які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю закладу алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів тощо охоронець  затримує відвідувача, викликає службу охорони та поліцію і діє у відповідності до посадової інструкції (за можливістю доповідає адміністрації НВО «ХАБАД»).

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із пропуском відвідувачів до будівлі НВО «ХАБАД», охоронець діє відповідно до посадової інструкції та доповідає директору та (або) черговому адміністратору.

5.10. Вільний прохід територією НВО «ХАБАД» дозволено  тільки особам , які мають відношення до навчального процесу. Стороннім особам  без відповідного дозволу адміністрації прохід заборонено.


6. Пропускний режим для автотранспортних засобів


6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію НВО «ХАБАД» встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію НВО «ХАБАД» дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території НВО «ХАБАД» без дозволу адміністрації заборонено.


7. Правила поведінки відвідувачів НВО «ХАБАД»


7.1. Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні НВО «ХАБАД», зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення нешанобливого ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, учнів (вихованців) та інших відвідувачів НВО «ХАБАД».

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації і працівників НВО «ХАБАД».

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією,  працівниками НВО «ХАБАД» їхніх службових обов’язків.

7.1.5.  Бережливо ставитися до майна  НВО «ХАБАД», зберігати чистоту, тишу та порядок у приміщенні навчального закладу.

7.1.6. При вході до будівлі  НВО «ХАБАД» відвідувачі, що мають при собі кіно- і фотознімальну, звуко- і відео- записуючу апаратуру, а також переносну комп’ютерну й оргтехніку зобов’язані зареєструвати технічні засоби у відповідному журналі в охоронця з метою контролю за виносом матеріальних цінностей із будівлі НВО «ХАБАД».

7.2. Відвідувачам НВО «ХАБАД» забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях НВО «ХАБАД» без дозволу на те адміністрації, чергового вчителя та (або) чергового адміністратора.

7.2.2. Виносити з приміщення НВО «ХАБАД» документи, інформацію, яка знаходиться на інформаційних стендах, для ознайомлення.

7.2.3. Знімати зразки документів зі стенду, а також розташовувати на ньому оголошення, не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у НВО «ХАБАД» алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння,  вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території НВО «ХАБАД». Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім холу та коридорів закладу.

7.2.7. Входити до НВО «ХАБАД» у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, із домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також у брудному одязі.

7.3. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки НВО «ХАБАД» фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.4. Відповідальність відвідувачів НВО «ХАБАД» за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування закладу:

7.4.1. У випадку порушення відвідувачем НВО «ХАБАД» пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження охоронцем, черговим адміністратором  або черговим учителем та йому може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.4.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних  дій адміністрація НВО «ХАБАД» повідомляє про це правоохоронні органи.

7.4.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна НВО «ХАБАД» на винних осіб згідно з чинним законодавством  поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.


8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб у приміщення НВО «ХАБАД» з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам Міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.


9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю НВО «ХАБАД» за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення та супроводжуються охоронцем до директора або заступника директора НВО «ХАБАД».

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території  НВО «ХАБАД», із метою виконання професійних обов’язків пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їхню особу та супроводжуються охоронцем до директора або заступника директора НВО «ХАБАД».


10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території НВО «ХАБАД»

Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення ( на територію) НВО «ХАБАД» для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або завідуючим господарством та супроводжується ним.


11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим у будівлю та на територію НВО «ХАБАД»  на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.


12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів НВО «ХАБАД» із приміщень та порядок їхньої охорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів НВО «ХАБАД» при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок  охорони приміщень розробляються адміністрацією НВО «ХАБАД», відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні НВО «ХАБАД» на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення НВО «ХАБАД» припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, –  забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію НВО «ХАБАД».


13. Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму в НВО «ХАБАД»

13.1. Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в закладі, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування НВО «ХАБАД» (далі – Порядок) всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами  покладається на директора НВО «ХАБАД».

13.2. Директор НВО «ХАБАД» наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання  норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов’язків.